fbpx

Donacija Udruženju građana “Business Innovation Programs“-BIPS iz Beograda

Kompanija “Loom of Fruit d.o.o.” iz Smederevske Palanke (www.loomoffruit.rs) je u okviru svog redovnog poslovanja i u domenu društveno odgovornog poslovanja, dana 28.05.2019. godine donirala Udruženju građana “Business Innovation Programs“-BIPS iz Beograda (www.bips.rs) 250 armirano-betonskih stubova za potrebe podizanja plantaže jagoda u selu Badnjevac u opštini Batočina.

Vizija „Business Innovation Programs-a“ je održiva, dinamična tržišna privreda Srbije zasnovana na inovacijama, učenju i znanju, koja svima puža jednake šanse za učešće i razvoj.

Misija BIPS-a je doprinos stvaranju novih radnih mesta i razvoj ekspertize u oblasti ekonomskog razvoja kao efektivnih metoda za izgradnju društva sa posebnim fokusom na poljoprivredu kao rastuću privrednu granu.

Kontinuirano radeći na ostvarivanju svojih ciljeva, BIPS je tokom 2018. Godine formirao socijalno preduzeće “BIPS-agrar” koje je u okviru EU programa “Smart Start” dobilo značajnu finansijsku I tehničku podršku za uspostavljanje plantažnog uzgoja jagoda. Pored toga, značajna sredstva za podizanje plantaže, BIPS je izdvojio iz sopstvenih prihoda. Uz donaciju kompanije “Loom of fruit d.o.o.” biće zaokružen važan segment izgradnje plantaže-ograđivanje plantaže.

Kontakt

Majora Gavrilovica bb, 11420 Smederevska Palanka

+381 62 336653

office@loomoffruit.rs 

Nađite nas na Mapi

logo

Naše Performanse

Pouzdanost100%
Sigurnost100%
Kvalitet100%
Garancija100%